Ineta Freidenfelde ir dzimusi 1971. gadā, beigusi Liepājas lietišķās mākslas koledžu, strādājusi par mākslinieci inscenētāju Rīgas Muzikālajā teātrī, studējusi Latvijas Mākslas akadēmijā scenogrāfiju un glezniecību, kā arī Amsterdamas vasaras universitātē, saņemot Nīderlandes kultūras ministrijas stipendiju. Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 2004. gada. Inetas glezniecībai un mākslai kopumā raksturīgs specifisks, viņai vien raksturīgs stils, abstrakcijas ar dabas elementiem, motīvi, kas atkārtojas un veido darbu ciklus (kurpes, putni u.c.), un dažādi tehniskie meklējumi – zeltījuma izmantošana, gleznošana uz šauriem koka dēlīšiem, spēles ar formu un formātu.  

2021.gada pavasarī tiek uzsākts jauns projekts sadarbībā ar AREI (Agroresursu un Ekonomikas Institūtu), kas pārmantojis jau gadsimtiem senās Latvijas augu selekcijas tradīcijas.

Projekts iecerēts kā mākslas un zinātnes simbioze, kur abas tik radošās nozares sastopas un papildinot viena otru rada jaunus brīnišķīgus darbus.

Projektā piedalās Ineta Freidenfelde, Agnese Vaļiniece, Maija Graudiņa, Dita Lūse, Margita Jumīte u.c.

Ar pirmajiem saules stariem sāk parādīties jaunas, spilgtas un radošas domas; virpinās un attīstās plāni - ... un, tāpēc mazliet, par tiem...

Kopā ar AREI – Agroresursu un Ekonomikas Institūta – radošo Eņģeli – Andru Ūdri, šajā gadā esam iecerējušas  -

Mazās ontogrāfijas: Inetas Freidenfeldes gleznas jaunā materiālisma skatījumā.

Autors Ieva Melgalve.

2020. gada 18. decembrī plkst.15:00 interesenti tika aicināti pievienoties LMA Doktorantūras programmas lekciju kursa "Praktikums zinātniskā teksta rakstīšana" semestra noslēguma semināram - Zinātniskajiem lasījumiem. Kursa vadītāji Dr.philol.Kārlis Vērdiņš un Phd.Jānis Ozoliņš. Kuru ietvaros norisinājās arī šis zinātniskais priekšlasījums.