JAUNA GARPROJEKTA SĀKUMS

Mākslinieces   EVIJA RUDZĪTE, INETA FREIDENFELDE,           

MARTA JURJĀNE,  ELĪNA ALKA, LAUMA PALMBAHA - balstoties līdzšinējā radošajā pieredzē esam iecerējušas veidot  kopīgu mūsu mākslas darbu izstāžu ciklu Latvijas muzejos.

Kurā VĒLAMIES PARĀDĪT, kā šodien līdzās strādā laikmetīgās un kanoniskās mākslas pārstāvji, lietojot konkrētus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus un apcerot līdzīgas tēmas.

Šī izstāde IR IECERĒTA kā kopīgu tēmu apvienojums atšķirīgu mākslinieku rokrakstos, tādējādi paverot skatītājam iespēju iepazīt kādas tēmas citādākas uztveres dimensiju.

Mēs katra savā radošajā darbā balstamies uz kristīgām vērtībām.

MŪS VIENO meklējumi un atradumi par  zelta , gaismas, krāsas un līnijas savstarpējo mijiedarbību dažādos gadsimtos, kultūrās un mūsdienu mākslas pasaulē.

 

Jau savos pirmsākumos kristīgās mākslas veidotāji sava laikmeta mākslas valodu piepilda ne tikai ar mākslinieciskās izteiksmības, bet ar garīga vēstījuma saturu. Sakrālās mākslas veidotāji to pastiprina, savos darbos izceļot ZELTA pārklājuma īpašību -  spēju izstarot un atstarot gaismu.

Ikonu mākslinieces  Evijas Rudzītes gleznieciski niansētie darbi  apliecina ikonu mākslas tradīcijas dzīvīgo spēku.

Māksliniece, izstādot  savus darbus ārpus baznīcas, ir sava laikmeta radošo meklētāju saimes dalībniece, kura, tūkstošu gadu izkoptas mākslas tradīcijas ietvaros, runā ar mūsdienu skatītāju vienotu informatīvo kodu valodā.

 

ZELTA,  mūžīgās gaismas un svētības brīnumaino īpašību pasaulē mūs ieved arī māksliniece Ineta Freidenfelde. Viņas gleznās mazās radības, kas dzīvo mums līdzās, tiek atklātas kā harmoniskas pasaules dzīves svarīga sastāvdaļa, bez kurām pasaule nebūtu pilnīga.

 

Savos darbos māksliniece Marta Jurjāne glezno GAISMU - gan to, kas ir acīm saredzama, kas piešķir prieku tumšai dienai, kas izceļ krāsas un spēlējas ar ēnu rakstiem uz sienas, gan neredzamo, dievišķo gaismu, kas izgaismo sirdi un dzīvi, piešķirot tai jēgu un piepildījumu. 

 

Māksliniece Elīna Alka gleznojot ar Latvijas zemes KRĀSU pigmentiem, rada apslēptu pasauli, par kuras pastāvēšanu, iespējams, cilvēce nenojauš. Viņas gleznās māja tiek interpretēta kā cilvēks/es, kas meklē savu piederību un savu vietu uz šīs pasaules.

 

Zīmējums mākslinieces Laumas Palmbahas grafikas darbos atklāj LĪNIJU kā bezgalīgu iespēju instrumentu. Uz papīra virsmas ar grafīta zīmuli veidotie tumši gaišie kontrasti rada tāluma, tuvuma un dziļuma izjūtu, Ietērpta iztēles un simbolu valodā, līnija spēj atklāt gan redzamo, gan neredzamo pasauli.

Search