Pilsētas eņģelis

Pilsētas eņģelis

90x100 audekls/eļļa/autortehnika

Darbs iekļauts Daugavpils Marka Rotko Centra izdotajā katalogā "100 mākslinieki" 2018. gadā

Pelēkais, skaistais putns, gudrs un valdzinošs, nicināts un nievāts. Pilsētas kritušais eņģelis ar skarbo balsi. Putns kura uzvedībā prāts valda pār jūtām, izstumts, bet lepns.

Putni, kurš spēj apvienoties saimē, lai aizstāvētu savējos un kaimiņus.

 Pārfrāzējot Asīzes Francisku „Dieva at­ra­ša­nās pa­sau­lē iz­protama kā vi­ņa klāt­būt­ne ik­vie­nā ra­dī­bā.” 

Date

02 Aprīlis 2021

Tags

Gleznas