Pavasara eņģeļi

Pavasara eņģeļi

100x90 audekls/eļļa/autortehnika

Pavasaris ir atmodas laiks, kad jaunā dzīvībā urdz strauti un saule veldzē atdzimušos asnus. Pārpasaulīgas svētības un līksmes pielijis viss ārs.

Ik pavasari ir diena, kad manā dārzā dejo putni. Tikai vienu dienu, nekad vairāk, pirms iegrimt vasaras sadzīves rūpēs.

Man šķiet tas ir kā mirklis, kad apstāties, ieklausīties, sadzirdēt eņģeļus dejojam.

Laiks veldzēties, saņemt mūžīgās atdzimšanas svētību un sajust sevī jaunus spēkus ieklausoties to liegajās spārnu švīkās un dabas mūzikas treļļos.

 

Pārfrāzējot Asīzes Francisku „Dieva at­ra­ša­nās pa­sau­lē iz­protama kā vi­ņa klāt­būt­ne ik­vie­nā ra­dī­bā.” No tā tad arī iz­rie­t at­tiek­sme pret da­bu un mazajām radībām – putniem, kuri tiek godināti manā mākslā.

Date

02 Aprīlis 2021

Tags

Gleznas