Ikonu, gleznu, grafikas izstāde -

Māksla ir tikpat sena, cik cilvēce. Tā ir cilvēka vajadzība un spēja izpausties, runāt krāsu, līniju, formas, ritma, gaismas,  materialitātes  valodā.

Kristīgā māksla ir veidojusies un attīstījusies līdzās laikmeta mākslai, savstarpēji ietekmējoties un iedvesmojoties. Tā ir  pārņēmusi mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus no dzīvi apliecinošās  tautas mākslas un izsmalcinātās pilsētvides mākslas, bet piepildījusi tos ar citādu, garīgu saturu un būtību, transformējusi liecībā, apcerē un lūgšanā.